Monika Czerwińska – szkolenia biznesowe

Strona prywatna - szkolenia zamknięte, wyjazdy integracyjne oraz symulacje menedżerskie.

Środki Unijne na treningi HR

Zawiadamiamy że w ramach funduszu dofinansowań „Małopolski Fundusz Edukacyjny” na dwa Konferencje Handlowe subwencję nabywają opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Warsztaty Szkoleniowe dla Wydziału Administracyjnego w przedsiębiorstwie Konwikpol
 • Program Szkoleniowy dot. kształtowania kultury organizacyjnej wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • "Most w 3 miesiące" - wdrożenie procedury polimerobetonów - IniTech I
 • eksport do Ameryki Łacińskiej: usługi firmy JM Labus sp. z o.o. sp.k. na wybranych rynkach Meksyku, Argentyny, Chile i Peru.
 • zoptymalizowana metodyka wytwarzania terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych stosowanych w terapii chłoniaków
 • nowoczesny portal e-usług - zarządzania szczepieniami
 • bezzałogowego.
 • opracowanie i uruchomienie procesu umożliwiającego kompleksową obsługę dokumentów
 • sporządzenie I wdrożenie NOWEJ GAMY PRODUKTÓW DO POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH (33.20.45-30.19)
 • opracowanie i implementacja produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.
 • sporządzenie modernizacyjne procedury wytwarzania odlewów z zastosowaniem kierunkowego krzepnięcia
 • sporządzenie standardów wymiany rejestrów w celu zintegrowania niezależnych modelów komputerowych do rozliczania kosztów zużycia ciepła.
 • koncepcja B2B automatyzująca wymianę informacji ze zintegrowanymi systemami informatycznymi partnerów Signum sp.z.o.o.
 • platforma usług szkoleniowych on-line: opracowanie funkcjonalno-programistyczne oraz wdrożenie nowoczesnego procesu e-learningowego w formule WEB 3.0.
 • rozbudowa Centrum Finansowo-Księgowego Shell
 • model Integracji Informatycznej ELMEGA
 • proces teleinformatyczny dla potrzeb wymiany rejestrów firmy Lido-Lang z partnerami oraz automatyzacji procesów biznesowych
 • utworzenie technologicznego portalu rankingowo - społecznościowego do organizacji i zarządzania rynkiem elektronicznych gier sportowych.
 • uruchomienie nowoczesnego modelu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business ERGO EDE (Electronic Data Exchange).
 • implementacja nowoczesnego procesu teleinformatycznego w spółce Pactor umożliwiającego wymianę rejestrów z partnerami biznesowymi.
 • uruchomienie modelu teleinformatycznego przeznaczonego do wymiany danych i koordynacji działań pomiędzy partnerami w procesie projektowania i przygotowywania opracowań branżowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć budowlanych.
 • uruchomienie dwóch nowych wzorów użytkowych i linii wzorniczych przez "DOMEL"
 • wypracowanie nowoczesnego portalu cyfrowego świadczącego e-usługi związane z monitoringiem
 • zbudowanie mobilnego portalu automatycznych rezerwacji wycieczek turystycznych
 • stworzenie zdalnego Serwisu Automatycznych Rezerwacji Usług Turystycznych oraz modelu Planowania i Organizacji Podróży Turystycznych
 • zbudowanie zdalnego serwisu umożliwiającego nawiązywanie relacji osobistych

  27.01.2017. 00:01