Monika Czerwińska – szkolenia biznesowe

Strona prywatna - szkolenia zamknięte, wyjazdy integracyjne oraz symulacje menedżerskie.

Referencje – firmy szkoleniowe z przywództwa - Consulting Partners

Lista nagrodzonych aplikacji w programie dofinansowań Amerykańskiego Grantu Badawczego: --E7/F/ŚLĄSKIE-, WIELOPOZIOMOWE USPRAWNIENIE BUDOWLANEJ MATY DRENAŻOWO-KOMPENSUJĄCEJ, RENOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, . Dla tego projektu zaakceptowano dotację na symulacje team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Berndson --A4/Z/MAŁOPOLSKIE-, unowocześnienie innowacyjnych usług projektowych drogą do wzrostu konkurencyjności firmy, EDS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zatwierdzono dofinansowanie na symulacje decyzyjne. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje dobra firma szkoleniowa GFKM. --H7/R/ŚLĄSKIE-, twórcza implementacja innowacyjnej technologii do unieszkodliwiania osadów dennych, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MARTECH-PLUS" MARCIN MISTARZ SPÓŁKA JAWNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Progress project --BB4/X/MAŁOPOLSKIE-, KODILESS (KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA I LECZENIE SCHORZEŃ SIATKÓWKI ) automatyczna reorganizacja innowacyjnego programu kompleksowej opieki okulistycznej, opartej na najnowszych technologiach, dedykowanego głównie pacjentom z powikłaniami ocznymi cukrzycy, PRYZMAT , Dla tego zgłoszenia ogłoszono środki na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Mateusz Batko. Zalecane w firmie Training Partners --AA5/U/PODLASKIE-, Interaktywny asystent rehabilitacyjno-treningowy Medi-Pro, COMIT SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji ogłoszono subwencję na symulacje team building. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego --9/C/LUBELSKIE-, Zwiększenie konkurencyjności NZOZ w Katowicach poprzez skuteczne zaimplementowanie innowacyjnego procesu leczenia ortodontycznego, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - "PERI-ORT" LEKARZE STOMATOLODZY S. MUSIAŁ, M. KUBICKA - MUSIAŁ - SPÓŁKA PARTNERSKA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subwencję na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Piotr Santorski. Zalecane szkolenia w agencji Certes --FC9/A/PODLASKIE-, wdrożenie własnych prac badawczych w zakresie opracowanej, innowacyjnej produktowo technologii konstrukcji remontowanych nawierzchni drogowych z wykorzystaniem innowacyjnych procesów budowy., ZRD I TZ "ROMUS" JERZY MUSIAŁ,MACIEJ ROTYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Kudła. Zalecane szkolenia w agencji Mindlab --AE1/S/ŁÓDZKIE-, macierzowe przeorganzowanie do produkcji trzech opatentowanych wynalazków w postaci belki w formacie kasety, podłużnicy oraz stojaka pod naczepy, "NT INDUSTRY" SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku zaakceptowano subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Wojciech Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce ODiTK --C5/I/OPOLSKIE-, przystosowanie do potrzeb innowacyjnej usługi mycia, suszenia, odtłuszczania węży przystosowanych do przesyłu tlenu, "GEORG SPRINGMANN" TECHNIKA PRZEMYSŁOWA I BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO , Dla tego projektu zatwierdzono środki na gry team building. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Herra. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Integra Consulting

11.11.2016. 10:05