Monika Czerwińska – szkolenia biznesowe

Strona prywatna - szkolenia zamknięte, wyjazdy integracyjne oraz symulacje menedżerskie.

Pomoc pieniężna na szkolenia dla firm

Potwierdzamy że w ramach funduszu dofinansowań „Lubuski Program Strukturalny” na Szkolenia Dla Pracowników grant uzskały wymienione tutaj projekty:
 • Cykl Szkoleniowy dla Działu Marketingu w firmie Starachowickie Zakłady Spożywcze
 • Szkolenia z kształtowania kultury organizacyjnej wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • "Ochrona patentowa nowoczesnych rozwiązań dotyczących elementów napędowych pojazdów"
 • import anod magnezowych
 • innowacyjna linia produkcji wysokojakościowych druków umożliwiająca zastosowanie programu identyfikacji niejawnej
 • innowacyjny portal projektów e-usług
 • opracowanie procedury oraz wdrożenie produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • 35.11.Z)
 • sporządzenie i uruchomienie metodologii procesowania analogowych układów scalonych mało wrażliwych na
 • opracowanie i implementacja wzorów w spółce INTER-PLAST
 • opracowanie oraz implementacja nowoczesnego produktu - procesu rejestracji i analizy sygnalizacji w sieciach GSM oraz UMTS na styku A-bis/Iub (PKWiU 26.30)
 • opracowanie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji.
 • platforma informacyjna z obszaru systemów zarządzania produkcją, zapewniająca przedsiębiorstwom i dostawcom indywidualną informację o rynku.
 • sporządzenie Librus Adam Tlatlik Spółka Jawna do pozyskania inwestorów zewnętrznych
 • reorganizacja przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie modernizacyjnej technologii produkcji nakłuwaczy bezpiecznych
 • projekt informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa
 • wdrożenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego ekologicznych zrębków z drewna poużytkowego
 • stworzenie serwisu gpsfriendly.com- uruchomienie nowej e-usługi w obszarze wymiany drogą elektroniczną cyfrowych informacji (tras turystycznych).
 • z partnerami biznesowymi.
 • wdrożenie innowacyjnych metodyki uzdatniania wody przez firmę H2Optim Sp. z o.o.
 • uruchomienie systemU INFORMATYCZNEGO B2B MEDYK SPOSOBEM ZACIEŚNIENIA WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DOBRA PACJENTA.
 • wdrożenie interdyscyplinarnego systemu zarządzania firmą ALLTAX umożliwiającego integracje z modelami IT partnerów.
 • uruchomienie informatycznego programu B2B wspierającego relacje dostawca usług mobilnych - klient biznesowy.
 • zbudowanie inteligentnych platform cyfrowych wspomagających drogą elektroniczną działalność sektora MŚP w zakresie organizacji produkcji i dystrybucji towarów.
 • wypracowanie mobilnego serwisu fotograficznego.
 • wypracowanie zdalnego serwisu umożliwiającego nawiązywanie relacji osobistych

  29.09.2015. 00:08