Monika Czerwińska – szkolenia biznesowe

Strona prywatna - szkolenia zamknięte, wyjazdy integracyjne oraz symulacje menedżerskie.

O grantach europejskich na szkolenia HR

Informujemy iż w ramach funduszu dofinansowań „Kujawsko Pomorski Fundusz Infrastrukturalny” na cztery Szkolenia Dla Menedżerów subwencję nabywają opisane poniżej projekty:
 • Szkolenie Działu Marketingu w firmie Windykpol
 • Warsztaty Szkoleniowe z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • "Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew"
 • import szansą na szybki skok technologiczny i zwiększenie konkurencyjności Spółki Alad
 • nowoczesny proces biochemiczny-kontrolator z linią odczynnikową-respektujący potrzeby klientów.
 • nowoczesny PROCES BIOSTABILIZACJI W PRZESIĘBIORSTWIE USKOM
 • sporządzenie algorytmów tolerujących błędy do pamiarów w sieci gazu ziemnego.
 • sporządzenie i wdrożenie projektu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego PKWiU 31.62.11-57.29
 • sporządzenie i uruchomienie nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu
 • opracowanie i implementacja produkcji energooszczędnych napędów do elektrycznych zespołów trakcyjnych
 • opracowanie i uruchomienie produkcji nowoczesnych katalizatorów spalania REDUXCO do stosowania w wybranych kotłach i zamkniętych komorach spalania
 • sporządzenie standardów wymiany zasobów w celu zintegrowania niezależnych systemów komputerowych do rozliczania kosztów zużycia ciepła.
 • platforma B2B automatyzująca wymianę informacji ze zintegrowanymi programami informatycznymi partnerów Signum sp.z.o.o.
 • struktura zdalna Galeria Handlowa
 • rozbudowa i wzmocnienie strategii działania infrastruktury sieciowo-serwerowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie jako centrum naukowo-badawczego
 • projekt informatyczny klasy BPM realizujący i kontrolujący funkcjonowanie procesów w przedsiębiorstwie. PKWiU 72.22.12-00.00
 • aparat do pomiaru przesunięcia dużych obiektów inżynieryjnych z zastosowaniem optyki dyfrakcyjnej.
 • wdrożenie modelowego procesu wymiany informacji pomiędzy firmą ABW a współpracującymi Partnerami.
 • wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w firmie PECET
 • wdrożenie nowoczesnych procedury zabezpieczania i przetwarzania zasobów w Polcom Data Center w celu świadczenia nowych zintegrowanych usług zabezpieczania danych-Disaster Recovery
 • implementacja koncepcji Rozowju importu w przedsiębiorstwie AXXEL Sp. z o.o.
 • wdrożenie technologii Merkel Vocomatic do produkcji siłowników hydraulicznych
 • wdrożenie innowacji w procesach IT do zarządzania procesem faktoringowym
 • zbudowanie zdalnego modelu do ochrony prywatności i bezpieczeństwa - Privacy Protector
 • zbudowanie zdalnego serwisu fotograficznego.
 • zbudowanie internetowego serwisu szkoleniowego zorientowanego na podnoszenie kompetencji w zakresie obsługi oprojektowania komputerowego.

  31.12.2016. 00:01