Monika Czerwińska – szkolenia biznesowe

Strona prywatna - szkolenia zamknięte, wyjazdy integracyjne oraz symulacje menedżerskie.

Materiały - gry decyzyjne

Gorąco prosimy uczestników naszych wykładów i symulacji szkoleniowych dla kierowników produkcji o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie książek po kursie Symulacje Menedżerskie.
Przypominamy w tym miejscu, iż umieszczona w tym miejscu baza zawiera pozyje wykraczające poza klasyczną wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji odnośnie scenariusza wymyślanych przez Naszych Słuchaczy gier.
 • Szkolenie Zachowań Menedżerskich w Konkurencyjnej Firmie, Tymon Murań
 • Szkolenia Menedżerskie, Joanna Aldowska
 • Gospodarka wodna i ściekowa w zakładach przemysłowych.
 • Eksplotacja pojazdów samochodowych
 • Mierniki działalności gospodarczej kolei
 • Symulacje biznesowe – podstawy praktyczne
 • Statystyka stosowana dla inż.
 • Kontrola chemiczna obiegów wodnych i wodno-parowych
 • Fizyka dla kl.5 LO,Technikum i LZ
 • Zwalczanie hałasu w przemyśle zagadnienia wybrane
 • Elektryczne urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego
 • Aparaty elektryczne.Fundamenty dobom i eksploatacji
 • Astronomia ogólna
 • Obsługa motopomp
 • Podręcznik kierowcy mechanika straży pożarnych
 • Maszyny elektryczne
 • Maszynoznawstwo
 • Matematyka dla wyższych szkół technicznych t.3
 • Encyklopedia ekonomiczno - rolnicza.
 • Spawalnictwo.Poradnik inżyniera . /protokół nr 7 - zamiany/
 • Motywacja,postawy prospołeczne a osobow ość.
 • Termodynamika procesów nieodwracalnych.
 • Chemia dla kandydatów na wyższe uczelnie
 • Technika sprzęgania układów w systemie mikroprocesorowych
 • Sieci komputerowe
 • Budownictwo mieszkaniowe Poradnik projektant
 • Programy użytkowe Nortona
 • IBM PC i PC DOS
 • Konstrukcje żelbetowe tom 4
 • Problemy biocybernetyki
 • ChiWriter 4.0
 • Leksykon ślusarza. Wyd.8 poprawione i uaktualnione.
 • PC i Ty czyli jak zostać użytkownikiem komputera. 467str.,22cm.
 • Praktyka sprężystości Fizyka teoretyczna Wyd.III 227 str., 24 cm
 • Zadania i problemy z fizyki.Wyd.III Tom I 254str,20cm
 • Ekonomia Przewodnik studiowania-ćwiczenia 679 str., 29 cm
 • Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie Wyd. XII 586 str. 20 cm
 • Komputer na co dzień czyli kilka przydatnych programów 438 str. 22 cm
 • Układy elektroniczne cz.III Układy i systemy cyfrowe 244 str.,23 cm
 • Gry strategiczne – podstawy praktyczne
 • Vademecum prawne bezrobotnego St.pr.10.05.94 248 str., 20 cm
 • Konstrukcje krótkofalarskie dla początkujących Wyd.II 206 str., 29 cm
 • Corel DRAW 5.0 475 str., 24 cm
 • Pzegląd rachunkowości cz.II Zadania i rozwiązania 180s 24cm
 • Ekonomia 1
 • Sprawozdawczość finansowa firm 218 str,20 cm
 • Pieniądz i polityka pieniężna 501 str,21 cm
 • dBase 5 for Windows 349 str,20 cm
 • Mechanika ogólna 535 str, 24 cm
 • Makroekonomia - Praktyka, funkcjonowanie i polityka 624 str, 24 cm
 • Zarządzanie marketingiem Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych 804 str, 24 cm
 • Fundamenty polityki pieniężnej 184 str, 24 cm
 • Komputer i konto + dyskietka 210 str, 24 cm
 • Prawo integracji europejskiej cz.1 260 str, 24 cm
 • Oczyszczanie gazów - procesy i aparatura 506 str, 24 cm
 • Encyklopedia politologii t 1 Teoria polityki 316s 23cm
 • Psychologia wychowawcza 2 311 str, 24 cm
 • Ochrona środowiska jako problem globalny 170s 21cm
 • Poradnik eksploatora oczyszczalni ścieków
 • Makroekonomia wyd. 2 zm. 533s 23cm
 • Handel zagraniczny cz.2 Metody,problemy,tendencje 342s 23cm
 • LINUX - praktyczne rozwiązania D-168 248 str. 24 cm
 • Rynek papierów wartościowych Wyd. IV zaktual. i rozsz.
 • Angielsko-polski słownik elektryczny 375 str, 20 cm

  15.11.2016. 00:01