Monika Czerwińska – szkolenia biznesowe

Strona prywatna - szkolenia zamknięte, wyjazdy integracyjne oraz symulacje menedżerskie.

Lista dofinansowań na treningi biznesowe

Uczestnicy ze współpracujących z nami stale korporacji wnioskowali o subwencje i współpracując z naszymi konsultantami dostarczyli adekwatne zgłoszenia do odpowiednich funduszy. Ogłaszamy iż w ramach funduszu europejskiego „Opolski Program Strukturalny” na dwudniowe Szkolenia Z Myślenia Strategicznego wsparcie uzskały opisane poniżej projekty:
 • Szkolenia dla Działu Utrzymania Ruchu w przedsiębiorstwie Kaliski Zakład Utylizacyjny
 • Cykl Szkoleniowy z kształtowania kultury organizacyjnej potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • "Ochrona patentowa innowacyjnych rozwiązań dotyczących elementów napędowych pojazdów"
 • zoptymalizowana technologia produkcji opraw luksusowych o zasadniczo ulepszonych parametrach użytkowych
 • innowacyjny system Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst Uni-MagicScribe
 • sporządzenie nowoczesnego procesu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP
 • sporządzenie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych
 • opracowanie i implementacja technologii chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.
 • opracowanie i uruchomienie technologii wytwarzania nowych innowacyjnych leków generycznych.
 • opracowanie i implementacja wzoru użytkowego skrzynki narzędziowej i magazynowej
 • sporządzenie koncepcji nowego zastosowania tworzyw sztucznych w innowacyjnych grupach produktowych
 • sporządzenie usługi promodernizacyjnej - system Zarządzania Obiegiem Korespondencji dla MMSP
 • koncepcja zdigitalizowana służąca koordynacji procesów B2B realizowanych w celu sprzedaży towarów.
 • struktura współpracy translacyjnej
 • zbudowanie założeń i implementacja modelowego modelu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa
 • system ekspertowy wspomagajacy planowanie budynkow ekologicznych
 • technologia produkcji fotelików samochodowych metodą wtrysku
 • stworzenie systemowego portalu rankingowo - społecznościowego do organizacji i zarządzania rynkiem cyfrowych gier sportowych.
 • opracowanie wewnątrzzakładowego laboratorium optoelektronicznego
 • uruchomienie planu intensyfikacji eksportu w firmie TEVOR S.A.
 • implementacja planu ekspansji importu w przedsiębiorstwie PHU MIRO Mirosław Morgowicz
 • wdrożenie elektronicznego systemu B2B pomiędzy partnerami handlowymi.
 • wypracowanie nowoczesnego internetowego portalu komunikacyjnego 3D Hous4Human
 • wypracowanie internetowego procesu ewidencji i planowania działań z funkcjonalnością giełdy elektronicznej usług
 • zbudowanie zdalnego serwisu do tworzenia i automatyzacji Biznes Planów eFinika.pl
 • wypracowanie elektronicznego serwisu I-ISO, stanowiącego narzędzie dla przedsiębiorców, do zarządzania dokumentacja programową i zapisami zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów zarządzania ISO.

  02.05.2016. 00:01