Monika Czerwińska – szkolenia biznesowe

Strona prywatna - szkolenia zamknięte, wyjazdy integracyjne oraz symulacje menedżerskie.

Biblioteczka - symulacje szkoleniowe

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla technologów będą sformułowane na tym materiale teoretycznym.
Bardzo prosimy absolwentów realizowanych u nas warsztatów i symulacji decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przejrzenie przedstawionych tu źródeł na szkolenie Zespołowe Gry Strategiczne.
Chcemy zauważyć przy tym, iż niniejsza baza zawiera opracowania wykraczające poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji odnośnie scenariusza opracowaywanych przez Naszych Uczestników symulacji.
 • Rozwój Cech Menedżerskich w Międzynarodowej Firmie, Jan Stefanowicz
 • Szkolenia Techniczne, Alicja Aldowska
 • Budowa maszyn elektrycznych
 • Ochrona p.poż w systemie ochrony cywilnej zak.pracy
 • Informatyka i zarząd przedsi.
 • Symulacje biznesowe – fundamenty praktyczne
 • Układy wielowymiarowe automatyki
 • Zbiór zadań z teorii maszyn cieplnych
 • Materiały konstrukcyjne
 • Maszyny i urządzenia cieplne energetyczne
 • Zgarniarki .Technologia robót i eksploatacja
 • Leksykon dla mechaników
 • Instalacje elektryczne
 • Budowa i obliczenie rdzeni transformatorów energetycznych
 • Wytrzymałość materiałów
 • Prawnokarna ochrona środowiska naturalnego w RP.
 • Przekładniki w elektroenergetyce.
 • Ślusarstwo i spawalnictwo z materiałoznawstwem.
 • Wybuchy pyłów w przemyśle
 • Prawo autorskie
 • Przewodnik galwanotechnika
 • Fundamenty chemii.
 • O fotografowaniu
 • Kulisy kroju i szycia Odzież dla dzieci
 • Pierwsza pomoc
 • Mikrokomputer Meritum
 • Tłumienie drgań mechanicznych
 • Lotus 1-2-3 wersja3.0
 • Informatyzacja zakładów energetycznych
 • Zarys matematyki wyższej dla studiów technicznych część II
 • Lowers Sinners
 • Elementy elektroniczne.Diody.Półprzewodniki.y.
 • Automatyczne testowanie w mikroelektronice.Wyd I. 432str.,23cm.
 • Komputerowe projektowanie układów cyfrowych w strukturach PLD 264 str., 24 cm
 • Chemia fizyczna cz.I Wyd. IV 476 str, 24 cm
 • Jak zarządzać przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej 136 str., 21 cm
 • Technologia - blacharstwo Podręcznik dla uczniów ZSZ Wyd.IX 323 str., 20 str.
 • Informatyka - pierwsze kroki Wyd.II + dyskietka 214 str., 23 cm
 • Multimedia u progu technologii XXI wieku 439 str., 24 cm
 • Symulacje produkcyjne – fundamenty praktyczne
 • CorelDRAW pakiet graficzny 446 str., 19 cm
 • Systemy mikroprocesorowe w automatyce napędu elektrycznego Wyd II 183s 20cm
 • Fizyka t 1 wyd 10 701s 24cm
 • Podstawy rachunkowości cz.I 242s 24cm
 • Państwa świata leksykon t 2 Europa Północna i Wschodnia,Azja Północna 95s 31cm
 • O wartościach,normach i problemach moralnych 516 str,20 cm
 • Leksykon prywatyzacji 169 str,24 cm
 • Zasady badań pedagogicznych Wyd.II 248 str, 20 cm
 • Auto Cad 13 PL dla Windows 95 T.2 277 str, 20 cm
 • Historia folozofii T2 295 str, 24 cm
 • Ekologia naszych wód
 • Word 97 - po prostu 292 str, 24 cm
 • Podstawy rachunkowości cz.1 309 str, 24 cm
 • Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami 163 str. 20 cm
 • Finanse publiczne - Praktyka i praktyka 561 str, 24 cm
 • Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem 202 str, 24 cm
 • Wielki słownik polsko-rosyjski A-Ó 656 str, 24 cm
 • Prawo handlowe - podręcznik dla studentów administracji 504 str, 24 cm
 • Rosyjsko-polski słownik tematyczny 509 str, 20 cm
 • Podręczny słownik Angielsko-polski, polsko-angielski 948 str, 16 cm
 • Transformatory - przykłady obliczeniowe 160 str, 24 cm
 • Algebra dla studentów 326 str, 24 cm
 • Badania operacyjne. wyd 3 zm. 276s 24cm
 • Sektor finansowy w Polsce 305 str, 24 cm

  24.08.2015. 00:16