Monika Czerwińska – szkolenia biznesowe

Strona prywatna - szkolenia zamknięte, wyjazdy integracyjne oraz symulacje menedżerskie.

Baza subwencji na warsztaty menedżerskie

Kursanci ze współpracujących z nami stale przedsiębiorstw przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i współpracując z naszymi konsultantami przesłali adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących. Potwierdzamy iż w ramach pogramu europejskiego „Śląski Fundusz Strukturalny” na wyjazdowe SzkoleniaZe Skuteczności Personalnej subwencję nabywają poniższe projekty:
 • Szkolenie Asystentek w spółce Maszynohut
 • Szkolenie wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • "nowoczesna technologia kompleksowej obsługi masowej korespondencji - Poczta Hybrydowa"
 • "Poznaj świat. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Tarnowskich Górach"
 • innowacyjna metoda wytwarzania podsadzki hydraulicznej
 • sporządzenie nowoczesnych produktów i metodyki dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych;.
 • PKWiU 30.92.20.0
 • opracowanie i implementacja systemu umożliwiającego kompleksową obsługę dokumentów
 • opracowanie i implementacja nowych produktów z tektury falistej o podwyższonej hydro-rezystancji.
 • sporządzenie i uruchomienie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.
 • opracowanie METODYKI MODELOWANIA APLIKACJI ROZRACHUNKOWYCH DLA PLATFORM projektOWYCH SOA
 • opracowanie oraz uruchomienie oprogramowania XPLUS Contract Management przez XPLUS S.A.
 • koncepcja e-learningowa do nauki języka angielskiego dedykowana dla młodzieży dyslektycznej
 • koncepcja Serwisowa B2B dla Partnerów firmy Acel Hvac
 • rozbudowa Jagiellońskiwgo Parku i Inkubatora technologii - Life Science.
 • pogłębienie istniejącego procesu informatycznego o funkcjonalność technologicznego składania zamówień (moduł B2B)
 • stworzenie nowoczesnego Centrum Izolacji Antykorozyjnych rur stalowych przez IZOSTAL
 • stworzenie działu B+R w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym Wifama-Prexer Sp. z o.o.
 • uruchomienie nowoczesnego systemu B2B w ramach usług serwisowania i utrzymania ruchu w Queris Sp. z o.o.
 • wdrożenie nowoczesnego scentralizowanego systemu informatycznego umożliwiającego świadczenie usług cyfrowych B2B.
 • uruchomienie procesu wspomagającego rozliczenia handlowe przy użyciu cyfrowych bonów towarowych
 • implementacja technologii montażu oświetlenia diodowego poprzez uruchomienie linii produkcyjnych w nowej hali produkcyjnej.
 • stworzenie modernizacyjnego internetowego serwisu zewnętrznego finansowania z możliwością zoptymalizowanego wyszukiwania źródeł finansowania.
 • wypracowanie interaktywnego narzędzia do tworzenia wieloletnich planów finansowych oraz zarządzania długiem przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • wypracowanie internetowego portalu rekrutacyjnego
 • stworzenie zdalnego serwisu wspierającego zarządzanie projektami grupowymi.

  04.09.2016. 00:02