Monika Czerwińska – szkolenia biznesowe

Strona prywatna - szkolenia zamknięte, wyjazdy integracyjne oraz symulacje menedżerskie.

Baza subwencji na kursy HR

Kursanci ze współpracujących z nami stale organizacji przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i wspólnie z naszymi trenerami przesłali wymagane dokumenty do stosownych agencji zarządzających dotacjami. Informujemy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Lubuski Fundusz Społeczny” na weekendowe Treningi Z Technik Sprzedaży dotację dostały następujące projekty:
 • Projekt Szkolenia Prawników w spółce Windykpol
 • Projekt Szkolenia budowania biznesu impulsem innowacji.
 • "zintensyfikowanie importu przez Innowacyjno - Wdrożeniową Spółkę z o.o. SOPUR."
 • "Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"
 • innowacyjna linia produkcji wysokojakościowych druków umożliwiająca zastosowanie modelu identyfikacji niejawnej
 • nowoczesny dodatek paszowy zapobiegający salmonellozie u zwierząt hodowlanych (PKWiU 72.11.11.0).
 • opracowanie procedury i uruchomienie produkcji uniwersalnych, materiałooszczędnych kolumn osłonowych.
 • sporządzenie i uruchomienie nowoczesnych wzorów użytkowych z tworzyw sztucznych
 • sporządzenie i wdrożenie nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu
 • opracowanie i wdrożenie wzorów użytkowych oraz linii wzorniczej wyrobów pończoszniczych
 • opracowanie INNOWACYJNEJ metodyki PROCESU WYTWARZANIA LEKU PRZECIWPADACZKOWEGO W OPARCIU O CHLOROWODOREK MONOHYDRATU TIAGABINY PKWiU - 24.42.13-80.90
 • sporządzenie wieloparametrowego testu triage do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące
 • koncepcja do wymiany informacji o produktach mobilnych.
 • struktura współpracy translacyjnej
 • rozbudowa Jagiellońskiwgo Parku i Inkubatora technologii - Life Science.
 • rozszczerzenie DZIAŁAŃ eksportOWYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO INTERKOBO SP. Z O.O.
 • proces zarządzania procesami inwestycyjnymi w firmie Net Com
 • wdrożenie portalu rezerwacji miejsc noclegowych Relaxin
 • uruchomienie nowoczesnego modelu elektronicznego B2B w spółce WOJNAROWSCY w celu automatyzacji wymiany rejestrów
 • implementacja modernizacyjnego procesu ERP
 • wdrożenie planu dynamizacji eksportu w przedsiębiorstwie PHU MIRO Mirosław Morgowicz
 • uruchomienie do produkcji modernizacyjnego stopnia sprężającego
 • stworzenie nowoczesnego systemu produkcyjnego umożliwiającego komunikację z urządzeniami parku maszynowego z wykorzystaniem standardu JDF
 • zbudowanie cyfrowego systemu Analizy, Wsparcia i Wiedzy dla budowy dwudziestopierwszowiecznej branży Doradztwa Finansowego.
 • wypracowanie internetowego serwisu technologicznej komunikacji pomiędzy zarządcami i mieszkańcami wspólnot mieszkaniowych.
 • stworzenie mobilnego serwisu szkoleniowego zorientowanego na podnoszenie kompetencji w zakresie obsługi osystemowania komputerowego.

  02.10.2016. 00:04