Monika Czerwińska – szkolenia biznesowe

Strona prywatna - szkolenia zamknięte, wyjazdy integracyjne oraz symulacje menedżerskie.

Artykuły - gry strategiczne

Gry decyzyjne w naszym projekcie dla technologów będą skonstruowane na przedstawionym tutaj materiale teoretycznym.
Gorąco prosimy klientów realizowanych u nas treningów i gier biznesowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeglądnięcie wymienionych poniżej materiałów w ramach warsztatu Logistyczne Gry Symulacyjne.
Chcemy zauważyć jednocześnie, że niniejsza lista zawiera opracowania wykraczające poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w kwestii fabuły opracowaywanych przez Państwa symulacji.
 • Kształcenie Zachowań Zespołowych w Rosnącej Jednostce Biznesowej, Norbert Turzeja
 • Szkolenia Menedżerskie, Anna Elwik
 • Pomiary temperatury
 • Polski Fiat 125P
 • Kolejowe maszyny drogowe
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Matematyczna Teoria stabilności.
 • Schematy analizy jakościowej kationów
 • Historia Elektryków Polskiej tom 5
 • Popularyzacja bhp w przedsiębiorstwie
 • Gospodarka wagonowa
 • Biologia w ochronie zdrowia i środowiska
 • Wibroakustyka stosowana
 • Pozycja i rola mistrza w zakładzie pracy
 • Napęd elektrycznych maszyn roboczych
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania.
 • Mechanika kwantowa o czym to jest.
 • Podręczny słownik polsko-francuski z suplementem t.I A.
 • Zagadnienia próżni w nauce, technice i przemyśle
 • Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych
 • Matematyka Poradnik eucyklopedyczny cz 5i6
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • Organizatoryka
 • Dzwięk i technika Hi-F
 • Zasady prawa pracy dla ekonomistów
 • Ekonomika i organizacja produkcji
 • Komputer i pomiary
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach.
 • PC i TY czyli jak zostać użytkownikiem komputera
 • Elementy automatyki w inżynierii sanitarnej
 • Rocznik statystyki międzynarodowej 1991
 • Praktyka pola elektromagnetycznego.Wyd.2 198str.,23cm.
 • Rola państwa w gospodarce rynkowej Wyd.II zmienione 261str.20cm
 • Zarządzanie w małych dawkach 145 str., 20 cm
 • Tadeusz Kościuszko 1746-1817 487 str., 24 cm
 • Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 576 str.,23 cm
 • Elektrotechnika w zarysie Podręcznik dla ZSZ Wyd.I 172 str., 23 cm
 • Społeczna psychologia kliniczna 574 str., 24 cm
 • Historia polityczna świata Kalendarium wydarzeń 1945-1994 632 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Mechanika budowli Wyd.II Podręcznik dla technikum 370 str., 24 cm
 • Zarys części maszyn Wyd.I 304 str., 20 cm
 • Wielka encyklopedia ryb - słodkowodne i morskie ryby Europy 358 str., 30 cm
 • Geografia Ekonomiczna WydIII Uczniowie szkół śred.,kandydaci na studi 320 23cm
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z orzecznictwem 565 str., 20 cm
 • Słownik handlu zagranicznego Wyd.II 383 str,20 cm
 • AutoCAD LT dla Windows wersja polska i angielska 435 str,24 cm
 • Fizyka dla politechnik T.III Fale 379 str,24 cm
 • Człowiek istota społeczna Wyd.V 575 str, 21 cm
 • Ekologia środowisko przyroda wyd 2
 • Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego cz.1 postępowanie rozpoznawcze t.2 398 str, 24 cm
 • Życie Marii Curie 643 str, 20 cm
 • Testy z fizyki.Fale i kwanty
 • Rachunkowość finansowa cz.1 591 str, 24 cm
 • Outlook 98 425 str, 24 cm
 • Kredyty,pożyczki i gwarancje bankowe wyd 1 627s 20cm
 • Chemia - Podstawy i zastosowania 725 str, 24 cm
 • Bezpieczeństwo w elektroenergetyce 376 str, 24 cm
 • Rocznik statystyczny 1999 745s 24cm
 • Słownik terminów angielsko-polski - zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, giełda,handel, prawo gospodarcze 287 str, 24 cm
 • Windows 2000 - Server 24 godz 516 str, 24 cm
 • Algebra w zadaniach 197s 23cm
 • Ćwiczenia labolatoryjne z wytrzymałości materiałów 224 str, 24 cm
 • Pracownia fizyczna wspomagana komputerem

  15.09.2015. 00:10